ฮ่องกง แนะนำทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกงราคาถูกสุดประทับใจ ไปกับเรา Hizo World Tour

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 4วัน3คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Emirates Airline
รหัสทัวร์ : HKG07 ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท

มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Emirates
รหัสทัวร์ : HKG16 ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท

มกราคม - มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
EASY LOVELY FLY TO MACAU 3วัน 2คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : EASY LOVELY FLY TO MACAU 3D2N ราคาเริ่มต้น : 6,900 บาท

 ม.ค.-มิ.ค.

รายละเอียดเพิ่มเติม
มาเก๊า ฮ่องกง โอเชี่ยนปาร์ค 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : GT-MFM FD11 ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท

 เม.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Royal Jordan Airways (RJ)
รหัสทัวร์ : HKG04 ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท

เม.ย.-ธ.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง นองปง ไหว้พระ 5 วันดัง นอนฮ่องกง 3 วัน2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Cathay Pacific
รหัสทัวร์ : HKG02 ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

 ม.ค.-มิ.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม