สิงคโปร์ แนะนำทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ราคาถูกสุดประทับใจ ไปกับเรา Hizo World Tour

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3วัน 2คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์ ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Jet Airways
รหัสทัวร์ : GT-SIN-3K001 ราคาเริ่มต้น : 11,991 บาท

ม.ค. - พ.ค. 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
สิงคโปร์ Full Option สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์ ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINE
รหัสทัวร์ : GT-SIN-SQ001 ราคาเริ่มต้น : 15,991 บาท

ม.ค. - พ.ค. 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
SINGAPORE SONGKRAN FESTIVAL 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์ ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES
รหัสทัวร์ : SIN13 ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท

 เม.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม