ลาว แนะนำทัวร์ลาว เที่ยวลาวราคาถูกสุดประทับใจ ไปกับเรา Hizo World Tour

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : LAOS01 ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

มกราคม-เมษายน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน
ประเทศ : ทัวร์ลาว ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : LAOS02 ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท

มกราคม-เมษายน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : LAOS01 ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

 มี.ค.-ก.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
HAPPY LAOS LUANGPRABANG 2 Days 1 Nights
ประเทศ : ทัวร์ลาว ระยะเวลา : 2 วัน
สายการบิน : Air Astana
รหัสทัวร์ : HLP-FD21 ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท

 เมษายน- มิถุนายน 2561

 Day 1: กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางซี “Tat Kuang Si -ตลาดมืด 
Day 2:ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระธาตุพูสี - วัดเชียงทอง-พระราชวังหลวงพระบาง-วัดวิชุน-หมู่บ้านผานม-วัดแสนสุขาราม-กรุงเทพฯ 

รายละเอียดเพิ่มเติม