นำท่านชม?กรุงกัวลาลัมเปอร์?เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย ชม จัตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่ง อิสระภาพ) ลานประกาศ เอกราช Independence Square หลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมาอย่างยาวนาน เป็นลานหญ้าสีเขียวขนาดใหญ่ หากจะเทียบกับของประเทศไทย จะคล้ายกับสนามหลวงบ้านเรา และชมอดีต เสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack ที่สูงถึง 100 เมตร โดยบริเวณรอบๆนี้ ยังเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษ อย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร หอนาฬิกา ที่ทุกๆ วันชาติของ มาเลเซีย ชาวมาเลเชีย จะมาชุมชนเพื่อ เฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน ซึ่งธงชาติ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

THE FLASH MALAYSIA (MH)
ประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINE
รหัสทัวร์ : MH01 ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท

มิถุนายน62 - มกราคม63

 ????วันที่ 1. สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – คาเมร่อนไฮแลนด์

????วันที่ 2.คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์

????วันที่ 3. วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET -กรุงเทพ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
MALAYSIA HOT PROMOTION
ประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Malaysia
รหัสทัวร์ : GQKUL-MH001 ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

 31 ธ.ค.62 - 02 ม.ค. 63

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) (MH785: 11.05-14.15) คาเมร่อน ไฮแลนด์ น้ำตกอีสกันดา วันที่ 2. คาเมร่อน ไฮแลนด์ สวนสตอรเบอรี่ สวนลาเวนเดอร์ เก็นติ้ง ห้าง First World Plaza วันที่ 3. ถ้ำบาตู ตึกแฝดปิโตรนัส เมืองใหม่ปุตตราจายา มัสยิดปุตรา ช็อปปิ้ง Mitsui Outlet - กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(MH796: 22.00-23.10)
รายละเอียดเพิ่มเติม