มองโกเลีย (อังกฤษ: Mongolia; มองโกเลีย: ?????? ??? มงกลอุลุส) เป็นประเทศในทวีปเอเชียที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศคาซัคสถาน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศรัสเซีย และทางใต้ติดกับประเทศจีน มีพื้นที่ที่สามารถใช้สำหรับการเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Amazing Winter Mongolia 5 DAYS 3 NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์มองโกเลีย ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : MIAT MONGOLIAN AIRLINES
รหัสทัวร์ : VW_MN002 ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท

 พฤศจิกายน 2561

 Day 1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
Day 2:อุทยานแห่งชาติ – อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – เขาหินรูปเต่าขนาดยักษ์ – ขี่ม้า
Day 3: ครอบครัวชาวพื้นเมือง - กรุงอูลานบาตาร์
Day 4: อนุสาวรีย์ Zaisan – วัด Gandantegchinlen Monastery – จัตุรัสซัคบาทาร์– พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย
Day 5:โรงงานทำเสื้อผ้าแคชเมียร์ – มองโกเลีย (สนามบินอูลานบาตาร์) – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Amazing Winter Sky Resort in Mongolia
ประเทศ : ทัวร์มองโกเลีย ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : MIAT MONGOLIAN AIRLINES
รหัสทัวร์ : VW_MN003 ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท

 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561

 Day 1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เวลานัด 19.00 น. เที่ยวบิน OM702 (22.00 – 05.10) - กรุงอูลาบาเตอร์ ประเทศมองโกเลีย
Day 2: อุทยานแห่งชาติ – อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – เขาหินรูปเต่าขนาดยักษ์ - สุนัขลากเลื่อน
Day 3: ครอบครัวชาวพื้นเมือง - สกีรีสอร์ท - กรุงอูลานบาตาร์
Day 4: อนุสาวรีย์ Zaisan – วัด Gandantegchinlen Monastery – จัตุรัสซัคบาทาร์– พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย
Day 5: โรงงานทำเสื้อผ้าแคชเมียร์ – มองโกเลีย (สนามบินอูลานบาตาร์) – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
OPENING MONGOLIA 4DAYS 2NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์มองโกเลีย ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : MONGOLIAN AIRLINES
รหัสทัวร์ : SMK 01 ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท

 กันยายน-ตุลาคม 2561

 Day 1:กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2:สนามบินเจงกิสข่าน – โรงแรม – ZAIZAN HILL - ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น Black Market –SUPERMARKET – ทดลองขี่ม้า - Mongol Nomadic family - แคมป์กระโจม GURU GER CAMP 
Day 3:GURU GER CAMP - Turtle Rock – แวะชมสินค้าพื้นเมือง - ชมอนุสาวรีย์ เจงกิสข่าน – ชมพิพิธภัณฑ์ Bogd Khaan Winter Palace Museum –GOBI SOUVENIR SHOP– ชมการแสดงพื้นเมือง Mongolian National Song & Dance Ensemble 
Day 4:จตุรัสซัคบาทาร์ - วัดกานดาน – ห้างสรรพสินค้า STATE DEPARTMENT STORE – สนามบินเจงกิสข่าน – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ 

รายละเอียดเพิ่มเติม