มองโกเลีย (อังกฤษ: Mongolia; มองโกเลีย: ?????? ??? มงกลอุลุส) เป็นประเทศในทวีปเอเชียที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศคาซัคสถาน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศรัสเซีย และทางใต้ติดกับประเทศจีน มีพื้นที่ที่สามารถใช้สำหรับการเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Amazing Winter in Mongolia 5 Days 3 Nights
ประเทศ : ทัวร์มองโกเลีย ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Mongolinan Airline
รหัสทัวร์ : VW MN002 ราคาเริ่มต้น : 29,990 บาท

มกราคม - มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
Mongolia Golden Hunting Eagle 5 Days 3 Nights
ประเทศ : ทัวร์มองโกเลีย ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Mongolinan Airline
รหัสทัวร์ : MN001 ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท

มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม