จีน แนะนำทัวร์จีน เที่ยวจีนราคาถูกสุดประทับใจ ไปกับเรา Hizo World Tour

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

แชงกรีล่า
ประเทศ : ทัวร์จีน ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES
รหัสทัวร์ : SHMUKMG18 ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
วันที่ 4-9 ธันวาคม 2562 วันที่ 18-23 ธันวาคม 2562 วันที่ 20-25 ธันวาคม 2562 วันที่ 29 ธันวาคม-3 มกราคม 2563 วันที่ 30 ธันวาคม-4 มกราคม 2563
วันที่ 1. กรุงเทพฯ-คุนหมิง (เมืองฉู่สง) วันที่ 2. ฉู่สง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า วันที่ 3. วัดลามะซงจ้านหลิง-ช่องแคบเสือกระโดดจงเตี้ยน-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง วันที่ 4. ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)โชว์จางอวี้โหมว-สะพานแก้วลี่เจียง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ?ไป๋สุ่ยเหอ? (รวมรถราง)ลี่เจียง-ต้าหลี่ วันที่ 5. ต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน วันที่ 6. สวนน้ำตก-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้
ประเทศ : ทัวร์จีน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
รหัสทัวร์ : SHTGPVG6 ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
26-30 ธันวาคม 2562 4-8 มีนาคม 2563 18-22 มีนาคม 2563 25-29 มีนาคม 2563
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) วันที่ 2. กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) วันที่ 3. เซี่ยงไฮ้-ตำบลอูเจิ้น-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น-เซี่ยงไฮ้ย่านซินเทียนตี้ วันที่ 4. ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ถนนอู๋เจียง-ห้าง HKRI TAIKOO HUI-ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์(ชั้น118) วันที่ 5. หาดไว่ทาน-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม