ทะเลสาบสีชมพู ?นากูรู? สวรรค์ของนกฟลามิงโก้สีชมพู อุทยานแห่งชาติมาไซมารา ดินแดนของชาวมาไซ หัวใจของการท่องซาฟารีแห่งเคนย่า กรุงไนโรบี เมืองหลวงที่มีอากาศแสนสบายตลอดทั้งปี

โปรแกรมทัวร์แนะนำ