สัมมนา / ดูงาน

รูปแบบการสัมมนา


 

 

       อบรมสัมมนาประจำปี

       อบรมสัมมนาวิชาการ

       อบรมสัมมนาเชิงอนุรักษ์ (สิ่งแวดล้อม / พลังงาน)

       อบรมสัมมนาเชิงเพิ่มประสิทธิภาพ

       อบรมสัมมนาเชิงท่องเที่ยว

       อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ทีมงาน ไอโซ เวิลด์ ทัวร์ จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการจัดสัมมนา จัดอบรม และกิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการ Outing ประจำปี ที่เราสามารถจัดให้เต็มไปด้วยเนื้อหาและสาระ บวกกับความสนุกสนาน โดยเน้นตรงกับเป้าหมายขององค์กรของท่าน ตามเงื่อนไขของเวลาและงบประมาณของท่าน อีกทั้งการจัดปาร์ตี้ธีม Theme งานต่างๆ โดยที่ท่านจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการจัดสัมมนา จัดอบรมแบบเดิมๆอีกต่อไป นอกจากนั้น ยังสามารถจัดกิจกรรมศึกษาดูงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์และความต้องการของท่าน ขอเชิญมาร่วมเปิดประสบการณ์การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานอย่างมืออาชีพกับเรานะครับ